ArTıK 2/B SıNıFıYıZ!

Ataturk Kosesi


Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

 
Selanik'te Doğduğu Ev1898 - Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde bir grup arkadaşıyla


1899 - 1902 Harp Okulu Öğrencisi Mustafa Kemal1905 - Harp Akademisi mezunu Kur. Yzb. Mustafa Kemal1904 - 1905 İstanbul'da Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşlarıyla


1905 - Harp Akademisi'nden mezun olduğu günlerde1905 - Şam'da V. Ordu 30. Süvari Alayı'nda Kur. Yzb. M. Kemal1908 - Selanik'te III. Ordu emrindeyken Strumca'dan Sofular'a giderken kahvaltıda1909 - Mustafa Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu'nun subayları görev sonrası Selanik'te
1909 - Kolağası (Kıdemli Kur. Yüzbaşı) Mustafa Kemal


1905 - 1907Mustafa Kemal Yafa'da Alay komutanı ve subay arkadaşlarıyla1920 - Mustafa Kemal, Ankara'daki ikinci karargahı İstasyon'daki Direksiyon adı verilen binadan çıkarken


1920 - Mustafa Kemal, İnönü'yle Ankara Ziraat Mektebi'ndeki karargahında


1920 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim(Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetirken1921 - Batı cephesini ve I. İnönü savaş alanını gezdikten sonra trenle Ankara'ya dönerken1921 - Mareşal Gazi M. Kemal Paşa Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği at yarışlarında


1922 - Büyük Taarruz öncesi Geyve Boğazı'ndaki Karaçam'da Kocaeli Grubu Komutanı Alb. Halit (Karsıalan) Bey'in birliklerini denetliyor


1921 - General Refet Bele ile Ankara'da at yarışlarında


1922 - Ilgın Manevraları'nda Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşayla


1922 - Başkomutan Türk ordusunun Büyük Taarruz'a hazır olup olmadığını Ilgın Manevraları'nda denetliyor


1922 - Başkomutan, Rusya Elçisi Aralof ve Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof'la Afyon Çay'da


1922 - Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından ordumuzun başarısı için yaptırılan duada


1922 - Adapazarı'nda Kız Numune Okulu'nda (Sabiha Hanım Okulu) öğretmen ve öğrencilerle


1922 - Mareşal Gazi Mustafa Kemal Claude Farrere ile


1922 - Fransız Diplomat ve Romancı Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı


1922 - Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de


1928-İzmir Vapuru güvertesinde


1928-Samsun İstasyonu'nda hazırlanan takın altında Başbakan İnönü'yle


1928-Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun rıhtımında karşılanışı


1928-İzmir Vapuru'yla Samsun'a giderken


1928-Cevat Abbas Gürer'le Çankaya Köşkü'ne gidiyor


1928 Samsun-Sivas tren hattında çalışan demiryolu görevlilerince karşılanışı


1928 Samsun-Sivas demiryolu üzerinde Havza İstasyonu'nda karşılanışı
 

1898 - Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde bir grup arkadaşıyla


1899 - 1902 Harp Okulu Öğrencisi Mustafa Kemal1905 - Harp Akademisi mezunu Kur. Yzb. Mustafa Kemal1904 - 1905 İstanbul'da Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşlarıyla


1905 - Harp Akademisi'nden mezun olduğu günlerde1905 - Şam'da V. Ordu 30. Süvari Alayı'nda Kur. Yzb. M. Kemal1908 - Selanik'te III. Ordu emrindeyken Strumca'dan Sofular'a giderken kahvaltıda1909 - Mustafa Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu'nun subayları görev sonrası Selanik'te
1909 - Kolağası (Kıdemli Kur. Yüzbaşı) Mustafa Kemal


1905 - 1907Mustafa Kemal Yafa'da Alay komutanı ve subay arkadaşlarıyla1920 - Mustafa Kemal, Ankara'daki ikinci karargahı İstasyon'daki Direksiyon adı verilen binadan çıkarken


1920 - Mustafa Kemal, İnönü'yle Ankara Ziraat Mektebi'ndeki karargahında


1920 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim(Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetirken1921 - Batı cephesini ve I. İnönü savaş alanını gezdikten sonra trenle Ankara'ya dönerken1921 - Mareşal Gazi M. Kemal Paşa Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği at yarışlarında


1922 - Büyük Taarruz öncesi Geyve Boğazı'ndaki Karaçam'da Kocaeli Grubu Komutanı Alb. Halit (Karsıalan) Bey'in birliklerini denetliyor


1921 - General Refet Bele ile Ankara'da at yarışlarında


1922 - Ilgın Manevraları'nda Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşayla


1922 - Başkomutan Türk ordusunun Büyük Taarruz'a hazır olup olmadığını Ilgın Manevraları'nda denetliyor


1922 - Başkomutan, Rusya Elçisi Aralof ve Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof'la Afyon Çay'da


1922 - Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından ordumuzun başarısı için yaptırılan duada


1922 - Adapazarı'nda Kız Numune Okulu'nda (Sabiha Hanım Okulu) öğretmen ve öğrencilerle


1922 - Mareşal Gazi Mustafa Kemal Claude Farrere ile


1922 - Fransız Diplomat ve Romancı Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı


1922 - Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de


1928-İzmir Vapuru güvertesinde


1928-Samsun İstasyonu'nda hazırlanan takın altında Başbakan İnönü'yle


1928-Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun rıhtımında karşılanışı


1928-İzmir Vapuru'yla Samsun'a giderken


1928-Cevat Abbas Gürer'le Çankaya Köşkü'ne gidiyor


1928 Samsun-Sivas tren hattında çalışan demiryolu görevlilerince karşılanışı


1928 Samsun-Sivas demiryolu üzerinde Havza İstasyonu'nda karşılanışı
 
1898 - Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde bir grup arkadaşıyla


1899 - 1902 Harp Okulu Öğrencisi Mustafa Kemal1905 - Harp Akademisi mezunu Kur. Yzb. Mustafa Kemal1904 - 1905 İstanbul'da Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşlarıyla


1905 - Harp Akademisi'nden mezun olduğu günlerde1905 - Şam'da V. Ordu 30. Süvari Alayı'nda Kur. Yzb. M. Kemal1908 - Selanik'te III. Ordu emrindeyken Strumca'dan Sofular'a giderken kahvaltıda1909 - Mustafa Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu'nun subayları görev sonrası Selanik'te
1909 - Kolağası (Kıdemli Kur. Yüzbaşı) Mustafa Kemal


1905 - 1907Mustafa Kemal Yafa'da Alay komutanı ve subay arkadaşlarıyla1920 - Mustafa Kemal, Ankara'daki ikinci karargahı İstasyon'daki Direksiyon adı verilen binadan çıkarken


1920 - Mustafa Kemal, İnönü'yle Ankara Ziraat Mektebi'ndeki karargahında


1920 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim(Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla1921 - TBMM Başkanı Mustafa Kemal


1921 - Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetirken1921 - Batı cephesini ve I. İnönü savaş alanını gezdikten sonra trenle Ankara'ya dönerken1921 - Mareşal Gazi M. Kemal Paşa Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği at yarışlarında


1922 - Büyük Taarruz öncesi Geyve Boğazı'ndaki Karaçam'da Kocaeli Grubu Komutanı Alb. Halit (Karsıalan) Bey'in birliklerini denetliyor


1921 - General Refet Bele ile Ankara'da at yarışlarında


1922 - Ilgın Manevraları'nda Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşayla


1922 - Başkomutan Türk ordusunun Büyük Taarruz'a hazır olup olmadığını Ilgın Manevraları'nda denetliyor


1922 - Başkomutan, Rusya Elçisi Aralof ve Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof'la Afyon Çay'da


1922 - Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından ordumuzun başarısı için yaptırılan duada


1922 - Adapazarı'nda Kız Numune Okulu'nda (Sabiha Hanım Okulu) öğretmen ve öğrencilerle


1922 - Mareşal Gazi Mustafa Kemal Claude Farrere ile


1922 - Fransız Diplomat ve Romancı Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı


1922 - Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de


1928-İzmir Vapuru güvertesinde


1928-Samsun İstasyonu'nda hazırlanan takın altında Başbakan İnönü'yle


1928-Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun rıhtımında karşılanışı


1928-İzmir Vapuru'yla Samsun'a giderken


1928-Cevat Abbas Gürer'le Çankaya Köşkü'ne gidiyor


1928 Samsun-Sivas tren hattında çalışan demiryolu görevlilerince karşılanışı


1928 Samsun-Sivas demiryolu üzerinde Havza İstasyonu'nda karşılanışı

 


Bugün 21 ziyaretçi (137 klik) sitemizi ziyaret etti!Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol