ArTıK 2/B SıNıFıYıZ!

Testler

 

              KARGA İLE KOYUN

 Kartal süzülüp koyun sürüsüne dalmış. Bir koyunu kapıp havalanmış. Bu durumu gören karga, kartala özenmiş. “Bunu ben de yapabilirim.”diye düşünmüş. Kanatlarını açmış, pençelerini germiş.Kartal gibi süzülerek bir koyunun sırtına konmuş. 
Koyunu kaldırmak istemiş, başaramamış.Çabaladıkça pençeleri koyunun yünlerine dolanmış.Karga ayaklarını kurtarmak istemiş, fakat kurtaramamış.Durumu gören çoban, kargayı yakalamış, ama bırakmamış.Evine götürüp kafese koymuş. Çoluk çocuğa göstermiş.

    Kartala özenen zavallı karga, hem özgürlüğünü yitirmiş hem de gülünecek duruma düşmüş.

                                                                                              La  La Fontaine                                                                                                                 

Soruları parçaya göre yanıtlayınız.

1.

Parçada hangi hayvanların adı geçmektedir?

...........................................................................................................................................................................

 

2.

Adı geçen hayvanlardan hangileri evcil değildir?

...........................................................................................................................................................................

3.

Kartal ne yapmış?

...........................................................................................................................................................................

 

4.

Karga kime özenmiş?

...........................................................................................................................................................................

 

5.

Karga koyunu yakalamak isteyince ne olmuş?

...........................................................................................................................................................................

     

6.

Çoban ne yapmış?

...........................................................................................................................................................................

 

7.

Karga, kartala özenince ne olmuş?

...........................................................................................................................................................................

 

8.

Sen çobanın yerinde olsaydın nasıl davranırdın?

...........................................................................................................................................................................

 

9.

Karganın kartala özenmesi doğru mudur?

...........................................................................................................................................................................

 

10.

Sen karganın yerinde olsaydın nasıl davranırdın?

.........................................................................................................................................................................

 
 
 
 Ozkan Anlas'ın ogrencileri


HAYAT BİLGİSİ  DERSİ DENEME SORULARI

 

 

ADI SOYADI:………………………..
 1-Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunmaz ?
 A)   Atatürk köşesi
B)   Bayrak
C)   Elektrik süpürgesi

2-Mustafa kemal Atatürk nerede doğmuştur ?
 
A)   Ankara              B) Selanik            C)Konya

3-Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı nerede bulunmaktadır ?
 A)   Ankara-Anıtkabir
B)   İstanbul-Dolmabahçe Sarayı
C)   İzmir
 4-29 Ekimde kutlanan bayramın adı nedir ?
 A)   Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B)   Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
C)   Cumhuriyet Bayramı
 5-Ömer hastalıktan korunmak için ne yapmalıdır?
 A)   Yemek yemelidir
B)   Aşı olmalıdır
C)   Top oynamalıdır
 6-Sınıf başkanını kim seçer ?
 A) Müdür                  B)Öğretmen                C) Öğrenciler
 7-Köy muhtarını Kim seçer?
 A) Köy Halkı              B)  Kaymakam   C)Başbakan
 8-Merak ettiğimiz bir konuda bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisini başvuramayız ?
A) Kitap                   B) İnternet                 C)  Çizgi Film
 9-Aşağıdakilerden hangisi okulda çalışmaz ?
 A) Öğretmen            B) Müdür yardımcısı    C) Muhtar
 
10-Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir ?
 
A) Deprem          B) Yağmur    C) Sel


Ozkan Anlas'ın ogrencileri


HAYAT BİLGİSİ  DERSİ DENEME SORULARI

 

ADI SOYADI:………………………..

 

 
1-Hata yapan arkadaşımıza nasıl davranmalıyız ?
A)   Ona kızmalıyız
B)   Bağırmalıyız
C)   Hoşgörülü davranmalıyız
 
2-Aşağıdakilerden hangisi ders araç gereci değildir ?
    A) kalem      B) silgi       C) gazete
 
3-Kişisel bakımımız için aşağıdakilerden hangisini yapmayız ?
 
   A) Tırnaklarımızı keseriz
   B) Saçlarımızı kesmeliyiz
   C) Su içeriz
 
4-Okulumuzun adı nedir ?
 
A) Atatürk İlköğretim Okulu
B) Yunus Emre ilköğretim Okulu
C) Sabri Katırcı İlköğretim Okulu
 
5-Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardandır ?
 
A)   Yerlere çöp atmamalıyız
B)   Yüksek sesle konuşmalıyız
C)   Okula geç gelmeliyiz
 
6-Bayrağımız neyin sembolüdür ?
A) Okulumuzun             B) Bağımsızlığımızın            C) Sınıfımızın
 
7-Milli marşımız nedir ?
A)Bayrak Marşı             B) Atatürk Marşı                  C)İstiklal Marşı   
 
8-İstiklal Marşı’mızın yazarı kimdir ?
A)Atatürk                    B)Mehmet Akif Ersoy             C)Murat Akar
 
9-Yemekten sonra annemize ne söyleriz ?
A)   Yemek güzel olmuş bir daha yap
B)   Eline sağlık anneciğim
C)   Afiyet olsun
 
10-Aşağıdakilerden hangisi sınıf eşyalarından değildir ?
 
A)   Yazı tahtası
B)   Buzdolabı
C)   Sıra


Ozkan Anlas'ın ogrencileri


 

TÜRKÇE KONU TESTİ
 
Adı soyadı:……………………. 

                  
1.Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)çatal                     b) bıçak                   c)silgi
 
2. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a) otomobil                b)kamyon                c)bisiklet
 
3. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)anne                      b) baba                 c) komşu
 
4. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)kedi                    b) köpek                   c) kuş
 
5. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)elma                     b) armut               c) pırasa
 
6. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)lale                     b)gül                    c) böcek
 
7. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)televizyon            b)radyo                  c) soba
 
8. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)odun                  b) kömür                c)patates
 
9. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)sabah                 b.öğle                 c.yarın
 
10. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ?
 
a)kalem                b) silgi                 c) sınıfOzkan Anlas'ın ogrencileri

Adı soyadı:..........................                                              .. /... /..
 
 
PROBLEMLER
1.Bir simitçi. 18 simidin 11 tanesini sattı. Geriye satmadığı kaç simit kaldı?
2. Öğretmenimin çözmem için verdiği 14 problemin 12 ta nesini çözdüm. Geriye çözmediğim kaç problem kaldı?
3. Bir aile. 18 litre sütün 13 litresini içti. Geriye içmedikleri kaç titre süt kaldı?
 
4. Evrimin 9 kalemi vardı. Kalemlerinden bazılarını kar­deşine verdiğinde geriye 6 kalemi kaldı. Evrim karde­şine kaç kalem verdi?
5.Tabakta 10 fındık vardı. Ben fındıkların bazılarını yediğim­de tabakta 5 fındık kaldı. Ben kaç fındık yedim?
6.Bir saksıda 1 2 çiçek vardı. Çiçeklerin bazıları solunca saksıda 7 çiçek kaldı. Solan çiçekler kaç tanedir?

Ozkan Anlas'ın ogrencileri

Adı-Soyadı:…………………………………………………….
 
1) Mahmut dün 23 ,bugün de 25 sayfa kitap okudu. Mahmut iki günde toplam kaç sayfa kitap okudu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Bir gazeteci 79 gazetenin, 53 tanesini sattı.Geriye satılacak kaç gazetesi kaldı?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Galipin 40 lirası,Sinanın da 50 lirası var. İkisinin toplam kaç lirası var?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Yener 7 , ben de 10 yaşındayım. Ben Yenerden kaç yaş büyüğüm?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Semanın 40 cevizi vardı. 20 cevizini kaybetti. Sonra annesi Semaya 30 ceviz daha verdi. Simdi Semanın kaç cevizi var?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozkan Anlas'ın ogrencileri
       


 

 www.birincisinif.net ,

 www.frmtr.com ,sitesinden yararlanılmıştır.  

Bugün 21 ziyaretçi (158 klik) sitemizi ziyaret etti!Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol